Strategisk sundhed

Strategisk sundhed er når virksomheden sætter sig det mål at have fysisk og mentalt sunde medarbejdere – og at virksomheden påtager sig ansvaret for dette, ved at investere tid og ressourcer i at styrke medarbejdersundheden – i arbejdstiden.

Gør man det rigtigt, så peger erfaringer på, at for hver krone man investerer, der får man 2-5 kr. igen… 

At skabe tid til træning i arbejdstiden og at betragte det som en strategisk prioritet, betyder, at virksomheder skal gribe sundhedsfremme an på en anden måde, end de er vant til. I stedet for at have afgrænsede sundhedstilbud, skal man i stedet tænke på sundhedsfremme, som en naturlig del af virksomhedens drift og langsigtede prioritering  

Virksomheder der lykkes med strategisk sundhed:

 • Satser på forebyggelse og har programmer på plads, i og uden for arbejdstiden, der trækker de ansattes sundhed i den rigtige retning.
 • For de medarbejdere der har konkrete problemer er der personlig støtte og individuelle løsninger. Herunder en avanceret forståelse for at lave lokale tilpasninger, så den berørte medarbejder kan blive i virksomheden og på arbejdsmarkedet. 
 • Der er organisatorisk og ledelsesmæssig opbakning til at styrke medarbejdersundheden i arbejdstiden og til at betragte tiltagene som vigtige investeringer.
 • Har sikret sig medarbejdernes engagement og involvering, fordi medarbejderne har været involveret tidligt i processen og har haft afgørende indflydelse på detaljerne i de tiltag virksomheden implementerer.

Kontakt
  Stormpsykologi
  v/ Peter W. Carlsen

  Bækvangen 22
  8530 Hjortshøj

  W: stormpsykologi.dk
  E: info@stormpsykologi.dk
  Mob: +45 53 34 56 35